+ 48 509721051 biuro@kancelaria-jurist.net

Reprezentowanie przed sądem

Prawnicy kancelarii reprezentują klientów w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego lub gospodarczego (szczegółowy zakres specjalizacji Kancelarii znajduje się w zakładce „Specjalizacje”).

W toku sprawy informujemy Państwa na bieżąco o jej przebiegu, uzgadniamy taktykę procesową oraz pomagamy w zebraniu materiału dowodowego. Dokładamy wszelkich starań, aby wizyty w Sądzie nie wiązały się dla Państwa z dodatkowym, zbędnym stresem.

Reprezentacja przed sądem odbywa się na podstawie umowy o zastępstwo procesowe, w której określa się m.in. wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy. Jeżeli w sprawie udzielono porady prawnej, koszt takiej porady jest zaliczany na poczet wynagrodzenia za zastępstwo procesowe.

Wysokość wynagrodzenia za poprowadzenie sprawy o zapłatę jest ustalana w oparciu o stawki określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 265 z późniejszymi zmianami). Wynagrodzenie na rzecz Kancelarii nie obejmuje wydatków ponoszonych w związku z prowadzeniem sprawy, tj. kosztów opłat sądowych, opłat skarbowych, kosztów sporządzenia opinii biegłych lub kosztów dojazdu do sądu mającego siedzibę poza siedzibą kancelarii.

Jeżeli nie jesteście Państwo w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, istnieje możliwość wystąpienia do sądu z wnioskiem o ustanowienie pomocy prawnej z urzędu. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia sądu, Kancelaria reprezentuje Państwa na koszt Skarbu Państwa.

Wszelkie uzyskiwane od Państwa informacje  również te nie związane bezpośrednio z prowadzoną sprawą są objęte tajemnicą radcowską.

 

Oddłużanie

- oferta skierowana do osob fizycznych i przedsiębiorców,

Reprezentowanie przed sądem

Bronimy Klientów w Sądach. 

Spadki

- podział spadku 

- zachowek 

- ochrona przed długami spadkowymi

- podważanie testamentu

 

Sprawy karne

- obrona oskarżonego przed sądem 

- dozór elektroniczny

- przedterminowe zwolnienie

- zamiana kary

Analiza umów

- przygotowanie umów

- wsparcie w negocjacjach

- analiza i przygotowanie regulaminów

- wskazanie ryzyk zawartych w umowach

 

Prawo medyczne

Obsługujemy podmioty lecznicze i praktyki zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów. 

Windykacja

- wspieramy Klientów w dochodzeniu Ich należności

Prawo rodzinne

- rozwody, separacje

- władza rodzicielska

- alimenty

- ustalenie kontaktów z dzieckiem

 

Kredyty frankowe

Zadzwoń po bezpłatną konsultację prawną w sprawie kredytu frankowego.