+ 48 509721051 biuro@kancelaria-jurist.net

Reprezentowanie Klientów przed sądami

Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, gospodarczego i karnego (szczegółowy zakres specjalizacji Kancelarii znajduje się w zakładce „Specjalizacje”). 

Reprezentacja przed sądem odbywa się na podstawie umowy o zastępstwo procesowe, w której określa się m.in. wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy (wzór umowy o zastępstwo procesowe znajduje się w zakładce „Kontakt – Przydatne informacje”). W toku sprawy informujemy na bieżąco o jej przebiegu, uzgadniamy taktykę procesową oraz pomagamy w zebraniu materiału dowodowego. Dokładamy wszelkich starań, aby wizyty w Sądzie nie wiązały się dla Państwa z dodatkowym, zbędnym stresem.

 

Porady prawne udzielone w ramach prowadzenia sprawy nie są związane z dodatkowym wynagrodzeniem , koszt takiej porady jest zaliczany na poczet wynagrodzenia za zastępstwo procesowe. Wysokość wynagrodzenia za poprowadzenie sprawy o zapłatę jest ustalana w oparciu o stawki określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 265).

Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie w  dziale wynagrodzenie. Wynagrodzenie na rzecz Kancelarii nie obejmuje wydatków ponoszonych w związku z prowadzeniem sprawy, tj. kosztów opłat sądowych, opłat skarbowych, kosztów sporządzenia opinii biegłych lub kosztów dojazdu do sądu mającego siedzibę poza Poznaniem.

Jeżeli nie jesteście Państwo w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, istnieje możliwość wystąpienia do sądu z wnioskiem o ustanowienie pomocy prawnej z urzędu. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia sądu, Kancelaria reprezentuje Państwa na koszt Skarbu Państwa.

 

Wszelkie uzyskiwane od Państwa informacje nawet te nie  związane ze sprawą są objęte tajemnicą radcowską.

Reprezentowanie Klientów przed sądami

Zobacz ofertę

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zobacz ofertę

Porady prawne

Zobacz ofertę

Umowy

Zobacz ofertę