Publikacje

Prawnik Kancelarii Prawnej JURIST radca prawny Paweł Lenartowicz rozpoczął współpracę z miesięcznikiem Medical Tribune, na którego łamach będzie prezentował artykuły prawnicze o tematyce prawnej adresowane do lekarzy i lekarzy denstystów. Poniżej w linkach będziemy prezentować Państwu cyklinicznie najważniejsze z nich.

Medical Tribune Stomatologia (nr 4/2017) "Praktyka lekarska czy podmiot leczniczy – co wybrać?"

Artykuł porusza problematykę wyboru  formy prawnej wykonywania zawodu przez lekarza dentystę.  Autor prezentuje formy  wykonywania zawodu w ramach praktyki zawodowej oraz podmiotu leczniczego. Przedstawione są zasadnicze cechy praktyki zawodowej i podmiotu leczniczego. Autor przedstawia wymogi rejestracyjne dla praktyk zawodowych i podmiotów leczniczych oraz porównuje obydwie formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Medical Tribune Stomatologia ( nr 10/2016) "Gdy musisz się zmierzyć z roszczeniami pacjenta"

Artykuł porusza temat sytuacji prawnej lekarza dentysty wobec roszczeń pacjenta w związku z wadliwym wykonaniem usługi medycznej. Omawia podstawyodpowiedzialności lekarza za niewłaściwe wykonanie usługi, charakter umowy

łączącej Go z pacjentem i konsekwencje z tego tytułu wynikające, obowiązki lekarza wprzypadku zgłoszenia reklamacji przez pacjenta, a także wymogi formalne reklamacji oraz możliwe scenariusze rozstrzygnięcia sporu na drodze sądowej i pozasądowej.

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Warszawska 24, tel: +48 44 7233 233, 509 721 051
Copyright © A.D.2009, Kancelaria Prawna Jurist