Prawo Karne

W zakresie prawa karnego Kancelaria udziela pomocy prawnej.

broniąc w sprawach karnych, w szczególności przy przestępstwach:

 • przeciwko życiu i zdrowiu (zabójstwo, nieumyślne spowodowanie śmierci, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, bójki, pobicia)
 • przeciwko komunikacji (wypadki komunikacyjne, prowadzenie w stanie nietrzeźwości)
 • przeciwko wolności (groźba, stalking)
 • przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (zgwałcenie, inne przestępstwa z art. 198 kk - 204 kk)
 • przeciwko rodzinie i opiece (znęcanie się, uchylanie się od obowiązków alimentacyjnych, uprowadzenie małoletniego)
 • przeciwko nietykalności cielesnej (pomówienie, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej)
 • przeciwko wiarygodności dokumentów (podrabiania i przerabianie dokumentów)
 • przeciwko mieniu (kradzież, kradzież z włamaniem, kradzież rozbójnicza - art. 281 kk, wymuszenie rozbójnicze art. 282 kk, przywłaszczenie, oszustwo, paserstwo, paserstwo programów komputerowych)
 • przeciwko obrotowi gospodarczemu (wyłudzenie środków od banku lub instytucji kredytowej, wyłudzenie odszkodowania, zmowa przetargowa - art. 305 kk).

wspierając i reprezentując interesy klientów będących osobami pokrzywdzonymi (występując w roli pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, występując z pozwami adhezyjnymi w postępowaniu karnym). w karnym postępowaniu wykonawczym.

 

Kancelaria udziela pomocy prawnej na każdym etapie postępowania karnego:

 • na etapie postępowania przygotowawczego od momentu zatrzymania do zakończenia czynności
 • w postępowaniu przygotowawczym (udział w przesłuchaniach podejrzanego, świadków etc.),
 • w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji,
 • w postępowaniach apelacyjnych oraz kasacyjnych (sporządzenie apelacji/kasacji, uczestnictwo w rozprawach).

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Warszawska 24, tel: +48 44 7233 233, 509 721 051
Copyright © A.D.2009, Kancelaria Prawna Jurist