Skuteczna pomoc w uzyskiwaniu odszkodowań

Komu pomagamy:

 • osobom poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym, 
 • poszkodowanym w innym wypadku losowym, np.: potknięciu się na oblodzonym chodniku, pogryzieniu przez psa,
 • osobom, które poniosły szkodę w wyniku błędu lekarskiego,
 • osobom poszkodowanym podczas prac w gospodarstwie rolnym,
 • osobom wobec których ubezpieczyciel zaniżył wysokość odszkodowania albo odmówił jego wypłaty,
 • gdy w wyniku wypadku śmierć poniosła osoba dla Państwa bliska,
 • w sytuacji gdy Państwa mienie zostało zniszczone lub uszkodzone w sytuacji zalania mieszkania przez sąsiada, spalenia mieszkania, kradzieży mienia, zniszczenia pojazdu;
 • gdy ponieśliście Państwo szkodę podczas przewozu, np. ładunek przewożony lub którego przewóz zlecono, został uszkodzony lub zaginął),
 • gdy biuro podróży nie dotrzymało umowy,


Co możemy dla Państwa uzyskać:

 • zadośćuczynienie za ból i cierpienie jakiego doznaliście Państwo w następstwie wypadku,
 • odszkodowanie za koszty leczenia, rehabilitacji jakie ponieścliście Państwo w związku z wypadkiem,
 • odszkodowanie za koszty poniesione na dojazdy do szpitala (Państwa i Państwa rodziny), lekarza, rehabilitanta,
 • sfinansowanie kosztów leczenia, zakupu drogiego sprzętu medycznego,
 • odszkodowanie za utracone w wyniku wypadku zarobki,
 • rentę z tytułu utraty powodzenia na przyszłość,
 • odszkodowanie za skutki wypadku przy pracy,
 • rentę z tytułu utraty żywiciela rodziny,
 • odszkodowanie za zniszczone mienie,
 • odszkodowanie, gdy zakład ubezpieczeń niezasadnie obniża koszty naprawy, potrąca amortyzację części zamiennych,
 • odszkodowanie, gdy zakład ubezpieczeń obniżył Państwa odszkodowanie o wartość podatku VAT,
 • dszkodowanie za utratę wartości handlowej samochodu,
 • odszkodowanie za wynajem pojazdu zastępczego,
 • odszkodowanie za utracone zyski Państwa firmy z uwagi na niemożność korzystania z rozbitego samochodu,
 • odszkodowanie za zniszczony podczas przewozu towar,

Przedstawione powyżej zdarzenia mają charakter przykładowy i nie wyczerpują szerokiego spektrum przypadków w wyniku których możecie Państwo doznać szkody. Zespół Kancelarii z uwagą bada każdy nawet najbardziej nietypowy przypadek aby z korzyścią dla Klienta znależć odpowiednie rozwiązanie. 

Jak pomagamy :

Przyjęcie każdej sprawy do prowadzenia od Klienta poprzedzone jest wnikliwą jej analizę. Na tym etapie informujemy Klienta  jakie są szanse i możliwości na uzyskanie żądanych sum oraz jak będzie przebiegać postępowanie. Porady i konsultacje prawne poprzedzające przyjęcie sprawy do prowadzenia przez Kancelarię są zawsze bezpłatne. 
Mamy świadomość iż często wypadek i wizyta u prawnika są smutną koniecznością dlatego, szanujemy Państwa uczucia i nie nakłaniamy do pochopnych decyzji. 
Pomoc naszym Klientom świadczymy począwszy od etapu likwidacji szkody, służymy pomocą w zgłoszeniu roszczenia do  Ubezpieczyciela, udzielamy też porad związanych z ustaleniem zakresu i wysokości należnego odszkodowania, pomagamy skompletować odpowiednie dokumenty. 
W przypadku konieczności dalszego dochodzenia należnego odszkodowania, reprezentujemy Poszkodowanego przed sądami wszystkich instancji jak również pomagamy na etapie postępowania egzekucyjnego.

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Warszawska 24, tel: +48 44 7233 233, 509 721 051
Copyright © A.D.2009, Kancelaria Prawna Jurist