Medical Tribune Stomatologia ( nr 10/2016) "Gdy musisz się zmierzyć z roszczeniami pacjenta"

Artykuł porusza temat sytuacji prawnej lekarza dentysty wobec roszczeń pacjenta w związku z wadliwym wykonaniem usługi medycznej. Omawia podstawyodpowiedzialności lekarza za niewłaściwe wykonanie usługi, charakter umowy

łączącej Go z pacjentem i konsekwencje z tego tytułu wynikające, obowiązki lekarza wprzypadku zgłoszenia reklamacji przez pacjenta, a także wymogi formalne reklamacji oraz możliwe scenariusze rozstrzygnięcia sporu na drodze sądowej i pozasądowej.

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Warszawska 24, tel: +48 44 7233 233, 509 721 051
Copyright © A.D.2009, Kancelaria Prawna Jurist