Kancelaria pomaga swoim Klientom w zakresie

prawo cywilne

 

PRAWA RODZINNEGO: sprawy o rozwód i separację, sprawy o alimenty, podział majątku, inne rozliczenia między małżonkami, ustalenie kontaktów z dzieckiem, ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa, rozliczenia majątkowe w konkubinacie; powierzenie, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, ubezwłasnowolnienie. 

PRAWA SPADKOWEGO: doradztwa spadkowego, postępowań spadkowych przed sądami polskimi, dochodzenia prawa do zachowku oraz obroną przed roszczeniem z tytułu zachowku, działu spadku, wydziedziczenia jak i podważenia wydziedziczenia, opracowywanie testamentów, doradztwo w zakresie długów spadkowych, wykazywanie niegodności dziedziczenia, wyłączenia małżonka od dziedziczenia, stwierdzenie nabycia spadku, nieważność testamentu (podważanie testamentu), zmiana postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku, zrzeczenie się dziedziczenia, darowizna na wypadek śmierci i  inne rozporządzenia na wypadek śmierci.   

PRAWA RZECZOWEGO: sprawy mieszkaniowe ( lokalowe i spółdzielcze), dotyczące własności nieruchomości , zasiedzenia, regulowanie treści ksiąg wieczystych, 

PRAWA UMÓW: opiniujemy i sporzadzamy wszelkiego rodzaju umowy.

  We wszystkich prowadzonych przez kancelarięsprawach oferujemy naszym Klientom ZASTĘPSTWO PROCESOWE PRZED SĄDAMI POWSZECHNYMI wszystkich instancji, polegające na reprezentacji Państwa interesów w postępowaniu sądowym przez profesjonalnego pełnomocnika (radcę prawnego albo adwokata) zakres pomocy prawnej  obejmuje wszystkie gałęzie prawa, w tym wyżej wymienione, z wyłączeniem obrony osób oskarżonych w procesie karnym o przestępstwa. 

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Warszawska 24, tel: +48 44 7233 233, 509 721 051
Copyright © A.D.2009, Kancelaria Prawna Jurist