Poniżej przedstawiamy zasady płatności za nasze usługi

Ceny za usługi prawnicze ustalamy zawsze indywidualnie podczas spotkania Klientem.  Na wysokość wynagrodzenia ma wpływ stopień skomplikowania sprawy i jej złożoność oraz konieczny nakład czasu pracy potrzebny do jej załatwienia. Duży nacisk przykładamy do tego aby wszelkie ustalenia finansowe były jasne dla Klienta na każdym etapie postępowania.

Koszt porady prawnej:

Cena porady prawnej jest zwykle ustalana ryczałtowo z góry w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego. Podstawowa cena standardowej porady prawnej wynosi 50-100 zł /netto/.

Koszt napisania pisma procesowego albo umowy:

Koszt sporządzenia standardowego pisma procesowego jest ustalany ryczałtowo  i zależy  od stopnia skomplikowania sprawy oraz terminu w jakim pismo ma być przygotowane. Jeżeli do napisania pisma procesowego konieczna jest analiza akt sprawy w sądzie, pobierana jest dodatkowa opłata za czynności wykonywane poza Kancelarią. 

Koszty sprawy sądowej:

Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe jest ustalane każdorazowo w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz  zasad ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

Termin płatności.

Przyjmujemy elastyczne spospoby rozliczeń z klientami. W ramach zawartej umowy o prowadzenie sprawy zwykle wynagrodzenie jest płatne do zakończenia sprawy.

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Warszawska 24, tel: +48 44 7233 233, 509 721 051
Copyright © A.D.2009, Kancelaria Prawna Jurist